over Reveil

Interkerkelijk, kritisch en betrokken

Vanuit het geloof in Jezus Christus en in gehoorzaamheid aan de Bijbel legt Reveil verband tussen leer en leven, geloven en doen. Reveil wil christenen ondersteunen bij het innemen van hun positie in gezin, samenleving en kerk. Reveil heeft een open oog voor cultuur en wereld, is vriendelijk en vrolijk, wakker en waaks, kritisch en betrokken, maar geen argeloze meeloper op geestelijk of maatschappelijk gebied. In het besef dat God Eigenaar is van hemel en aarde. Maandblad Reveil ontstond in 1960 als nieuwsbrief van Near East Ministry (organisatie voor vrede in het Midden-Oosten, verzoening tussen Joden en Arabieren en een opwekking (reveil!) in Nederland) en is vanaf 1963 een zelfstandig maandblad. Diverse malen verhuisde het blad van redactie en uitgeverij om in 1994 uit te komen bij Topic Creatieve Communicatie in Wierden. Reveil heeft geen winstoogmerk. Een team van onbezoldigde redacteuren en medewerkers verzorgt de inhoud en administratie. Uitgever is de onafhankelijke Stichting Reveil.

neem een abonnement

of geef een abonnement

Scroll naar boven