Bestel de KerstSpecial

In de KerstSpecial 2024-2025

Hemelvaart

Het lijkt het einde van een film zonder happy end. Jezus’ voeten komen los van de aarde en hij stijgt omhoog, door een wolk onttrokken aan de blikken van de naar boven turende discipelen. Maar het is geen film: het is werkelijkheid. Jezus neemt plaats aan de rechterhand van Gods troon. Nu begint het pas echt!

Genezen op gebed

De Bijbel is er duidelijk over: ‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.’ Maar in de praktijk kan het anders gaan, zo lezen we in het interview met Wilma. Ze wordt genezen van iets waarvoor ze niet bad.

Zo oud als je je voelt

Je bent zo oud als je je voelt, wordt weleens gezegd. Dat geldt zeker voor Jannie (81). Ze brengt wekelijks leeftijdsgenoten naar de ouderenopvang of naar het ziekenhuis en gaat geregeld op stap met motorvrienden.

Een open mind

Je staat met een leuke groep op de camping. Het klikt fantastisch tussen de kinderen. De vakantie wordt een feest. Totdat een paar gezinnen opbreken, omdat hun vakantieperiode afloopt. De overgebleven kinderen willen nu eigenlijk ook naar huis. Je zou verwachten dat zo’n stemming ook onder de discipelen van Jezus heerst, nadat de Heer is opgevaren naar de hemel. Een paar dagen geleden werd Hij als een koning binnengehaald in Jeruzalem. Dan volgen rechtszaken, waarin Jezus zich absoluut niet als koning laat gelden. De doodstraf volgt. Alles lijkt verloren. De discipelen worden bang, de deuren gaan op slot. En dan komen de geruchten op gang: Jezus leeft. Eerst komen een paar vrouwen ermee, ach ja… vrouwen. Maar daarna Petrus ook! En ook een paar discipelen uit Emmaüs. En plotseling staat Jezus in hun midden (hoezo, gesloten deuren). Hij legt het allemaal nóg een keer uit. Ze kijken Hem glazig aan. Lucas vertelt: “Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.” Op dit moment werden domme discipelen wijze apostelen. Daarom dralen ze niet besluiteloos rond, als Jezus naar de hemel gaat. Nee, ze keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Misschien moeten wij ook vaker bidden: ‘Heer, open mijn verstand.’

 

– de redactie

Neem een abonnement

of geef een abonnement

Scroll naar boven